Instrukcje

Szczegółowe instrukcje

 • Dodanie Obiektu do Karty Turysty
 • Dodanie Usługi do Rezerwacji
 • Dodanie Produktu do Sklepu

Dodanie Obiektu do bazy Karty Turysty jest bezpłatne, wiąże się jedynie z udzielaniem zniżek Turystom posiadającym Kartę Turysty w telefonie.

1. Rejestracja w serwisie Karta Turysty

Wejdź na stronę https://kartaturysty.pl i kliknij  Zaloguj/Zarejestruj w prawym górnym rogu.

Zostaniesz przekierowany na stronę rejestracji.

Zarejestruj się jako Partner.
Podany tutaj mail będzie służył do logowania do serwisu.

Po otrzymaniu poniższej informacji ponownie kliknij w Zaloguj/Zarejestruj.

Po zalogowaniu otworzy się Pulpit/Przegląd

Kliknij na drugą ikonkę, a następnie na Dane Firmy i uzupełnij je.

Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij ZAPISZ I PRZEJDŹ DO NASTĘPNEGO KROKU.

 
 

2. Dodawanie Obiektów do Karty Turysty

Po kliknięciu: ZAPISZ I PRZEJDŹ DO NASTĘPNEGO KROKU zostaniesz przeniesiony do zakładki Branże.

Kliknij +Dodaj branże i z rozwijanego menu wybierz wszystkie branże oraz usługi na które będziesz udzielać zniżki w ramach Karty Turysty, a następnie kliknij +Dodaj.

Teraz przy każdej usłudze wprowadź wysokość zniżki (minimum 10%).

Kliknij ZAPISZ I PRZEJDŹ DO NASTĘPNEGO KROKU.

Jesteś w zakładce Obiekty. Tutaj dodaj hotel, restauracje, muzeum lub wszystkie inne atrakcje turystyczne w których będziesz udzielać zniżek Turystom posiadającym Kartę Turysty w telefonie.

 
 

Nazwa – nazwa Obiektu która będzie widoczna na stronie KartaTurysty.pl

Widoczna na kartaturysty.pl – możliwość czasowego wyłączenia Obiektu bez konieczności jego usuwania z bazy.

Otwarty cały rok – przy Obiektach sezonowych można wpisać odpowiednie przedziały czasowe.

Zdjęcia – można wprowadzić min 4, a max 10 zdjęć; zdjęcie pierwsze „miniaturka” jest zdjęciem głównym widocznym na liście obiektów; zdjęcia nie mogą przekroczyć 1 MB. Zdjęcia można zmniejszyć tutaj.

Branże – do wyboru mamy wszystkie branże, które wcześniej zostały wprowadzone; wybieramy te na które w danym Obiekcie będą udzielane zniżki.

(WAŻNE!) Rodzaj Karty/Miasto/Region z którymi Obiekt będzie połączony – wybieramy region i kartę do której Obiekt będzie przyporządkowany:
1. najpierw z rozwijalnej listy należy wybrać województwo
2. następnie z wyświetlonych Kart należy zaznaczyć Kartę dotyczącą całego województwa oraz Kartę miasta lub regionu najbliżej którego Obiekt się znajduje.

Dane teleadresowe – po wpisaniu adresu, należy sprawdzić czy lokalizacja na mapie jest prawidłowa.

Pozostałe dane, których celem jest jak najlepsze zaprezentowanie Obiektu na stronie – m.in. opis, konta społecznościowe, godziny otwarcia itd.

Po wprowadzeniu wszystkich danych należy kliknąć ZAPISZ.

W ten sposób można dodać wszystkie Obiekty, które automatycznie pojawią się na stronie KartaTurysry.pl w odpowiedniej Karcie Turysty.

Podanie powyższych informacji jest niezbędne do uczestnictwa w programie Karta Turysty.

Kolejna zakładka Usługi związana jest już z systemem rezerwacji, który opisujemy w kolejnej instrukcji – Dodanie usługi do rezerwacji.

W trakcie opracowywania.

Własny Sklep na platformie sprzedażowej onlina mogą utworzyć tylko i wyłącznie Partnerzy Karty Turysty.
Bez uprzedniego dodania Obiektu w którym udzielane będą zniżki Turystom posiadającym Kartę Turysty w telefonie, nie można utworzyć Sklepu ani dodać produktów.

Platforma sprzedażowa online – Sklep jest darmowa.

1. "Otwarcie" Sklepu

Po rejestracji i dodaniu przynajmniej jednego Obiektu do Karty Turysty kliknij na ikonkę Sklep online.

Zostaniesz przekierowany do panelu zarządzania sklepem.

Przed dodaniem Asortymentu wskazane jest wprowadzenie niezbędnych ustawień dotyczących płatności i dostawy.

2. Ustawienie sposobów płatności.

W lewym menu wybieramy Ustawienia a następnie Płatności.

Sprzedawca ma możliwość zaoferowania swoim klientom trzy rodzaje sposobów płatności za zakupione towary:

 • zwykły przelew
 • płatność gotówką
 • płatność on-line (Rrzelewy24)

Aby aktywować należy kliknąć na ikonkę Akcja i zaznaczyć Aktywność oraz wprowadzić nr konta bankowego.

Aby aktywować należy kliknąć na ikonkę Akcja i zaznaczyć Aktywność.

Aby Klient-Turysta mógł płacić za  towar online, konieczne jest podpięcie systemu płatniczego co wiąże się z założeniem konta na platformie Przelewy24, podpisaniem umowy z operatorem systemu firmą PayPro S.A. oraz pobieraniem prowizji od każdej transakcji.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie operatora – tutaj.

 

Aby podpiąć system płatności online klikamy na ikonkę Akcja przy Pasaż Rrzelewy24. W wyświetlonym formularzu należy podać wszystkie dane dotyczące firmy, a następnie je zapisać.

Po zapisaniu wyświetli się komunikat:

Kliknij w link. Zostaniesz przeniesiony na stronę Przelewy24 gdzie należy uzupełnić brakujące informacje.

Podane tutaj hasła dostępu będzie wymagane przy logowaniu!

W zależności od rodzaju działalności jaką prowadzisz będziesz musiał podać odpowiednie dane:

 • działalność gospodarcza
 • spółka cywilna
 • inne

jedynie dane osoby reprezentującej

dane osoby reprezentującej oraz dodatkowo dane wspólników

spółka z o.o., jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, akcyjna, stowarzyszenie, fundacja, organizacja pożytku publicznego:

dane reprezentanta oraz dane beneficjentów rzeczywistych

W zakładce „Twoje sklepy” w adresie www wpisz sklep.kartaturysty.pl oraz wybierz odpowiednią branże.

Kolejny krok wymaga akceptacji umowy: sprawdź wszystkie dane, zaznacz zgody i kliknij „dalej”.

Po akceptacji, na podany wcześniej e-mail otrzymasz wiadomość do aktywacji konta.

W wiadomości należy sprawdzić poprawność wszystkich danych, a następnie kliknąć w link na samym dole w celu aktywacji konta.

Po aktywacji konta otrzymasz kolejny mail z loginem (hasło podałeś przy rejestracji).

Zostaniesz przeniesiony do strony z informacją, że konieczna jest weryfikacja podanego konta bankowego. W tym celu należy z tego właśnie konta wykonać przelew na 1,50 zł na wskazanego odbiorcę – PayPro S.A. (kwota ta zostanie zwrócone po weryfikacji).

Po weryfikacji płatności otrzymamy maila z potwierdzeniem.

Kolejny krok to weryfikacja osoby reprezentującej oraz beneficjentów rzeczywistych (dotyczy spółek z o.o., jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, akcyjnych, stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji pożytku publicznego).

Weryfikacja odbywa się poprzez przesłanie (najlepiej mailem) podpisanego oświadczenia, które otrzymasz mailem oraz skanu dowodu osobistego z odpowiednio ukrytymi danymi – wg. wzoru.

Po zakończeniu tej weryfikacji konto będzie w pełni aktywne.

3. Ustawienie sposobów dostawy.

W lewym menu wybieramy Ustawienia, a następnie Dostawa.

Sprzedawca sam wprowadza rodzaje dostawy towarów do klientów klikając na +Dodaj sposób dostawy (w prawym, górnym rogu).

W wyświetlonym oknie wybierz odpowiednie parametry oraz przyporządkuj danej dostawie odpowiednie rodzaje płatności. Jest to ważne ponieważ klient dokonując zakupu najpierw wybiera rodzaj dostawy, a następnie rodzaj płatności (z możliwych przy tej dostawie).

Możliwe jest też określenie ceny dostawy w zależności od wagi przesyłki lub jej wartości, np.:

4. Wprowadzanie asortymentu.

 • Dodawanie asortymentu
 • Rabat z Kartą Turysty

Aby wprowadzić produkt do Sklepu wybierz w lewym menu Asortyment później Produkty, a następnie +Dodaj produkt (w prawym górnym rogu).

1. Opis Produktu.

W zakładce Opis produktu należy podać następujące dane:

 1. Aktywność – możliwość wyłączenia Produktu (nie będzie prezentowany w Sklepie)
 2. nazwę Produktu,
 3. region z którego Produkt pochodzi

Jeżeli nasz produkt występuje w kilku rodzajach tzw wariantach poniższych danych nie musimy wypełniać – zrobimy to w zakładce Warianty:

 1. CENA Produktu
 2. PROMOCJA – ewentualna cena promocyjna oraz czas trwania promocji
 3. MAGAZYN – informacje o ilości i dostępności Produktu
 4. INFORMACJE dodatkowe

Koniecznie należy wybrać KATEGORIĘ produktu i wprowadzić krótki opis.

Na każdym etapie zapisuj wprowadzane zmiany!

2. Zdjęcia.

W zakładce Zdjęcia wklej minimum jedno zdjęcie prezentujące oferowany Towar.

Kolejność zdjęć można zmienić w kolumnie l.p.

3. Warianty.

Jeżeli dany produkt ma różne cechach i różne warianty w odniesieniu do tych cech określamy je w zakładce Warianty.  

Cechę (np. rozmiar, waga, kolor) dodajemy w lewym oknie, a wszystkie możliwe warianty (np. duży, mały, 1 kg, 2 kg, niebieski, zielony itd.) w prawym, każdy zatwierdzając Enterem.

Do każdego produktu można wprowadzić kilka cech i kilka wariantów dla każdej cechy, ale ze względu na ilość możliwych kombinacji powinno się je ograniczyć do minimum.

Po kliknięciu Zapisz pojawi się Zestawienie Wariantów gdzie należy wprowadzić odpowiednie zmiany, a następnie zapisać warianty.

Koniecznie należy wpisać ilość towaru w magazynie. Jeżeli produkty są produkowane na bieżąco można wpisać np. 1000.

Poszczególne wprowadzone Warianty można wyłączyć poprzez zmianę Aktywności.

 

4. Powiązane.

W zakładce tej można połączyć ze sobą podobne produkty wówczas będą się one automatycznie „podpowiadać” klientowi. 

Po wprowadzeniu wszystkich informacji o danym Towarze należy powrócić do zakładki Opis produktu i na samym dole kliknąć w Zapisz i powróć do listy.

Po wprowadzeniu produktów w Rabat z kartą turysty w lewym menu należy określić wysokość rabatu dla poszczególnych kategorii produktów (minimum 10%).

Własny Sklep na platformie sprzedażowej online mogą utworzyć tylko i wyłącznie Partnerzy Karty Turysty.
Bez uprzedniego dodania Obiektu w którym udzielane będą zniżki Turystom posiadającym Kartę Turysty w telefonie,
nie można utworzyć Sklepu ani dodać produktów.

Platforma sprzedażowa online - Sklep jest bezpłatna.

Przewiń do góry